Środki finansowe i współpraca

SRODKI  FINANSOWE  POZYSKUJEMY POPRZEZ:

 • Składanie wniosków w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 
 • Dofinansowanie zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
 • Darowizny
 • Aukcje
 • Zbiórki  publiczne
 • 1% należnego podatku
 • Inne zgodne z obowiązującymi przepisami

 

WSPOŁPRACUJEMY  Z:

 • Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim,
 • Starostwem Powiatowym Szamotuły,
 • Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły,
 • Urzędami Miast i Gmin Powiatu Szamotulskiego,
 • Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie,
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Szamotułach,
 • Ośrodkami Pomocy  Społecznej,
 • Szamotulskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
 • Szamotulskim Ośrodkiem Kultury,
 • Zespołem Szkół Specjalnych Szamotuły,
 • Stowarzyszeniami, 
 • Szkołami,
 • rehabilitantami,
 • wolontariuszami,
 • zakładami pracy,  
 • instytucjami
 • oraz  wszystkimi, którzy dobrowolnie ofiarują swoją życzliwość i pomoc.