Formy działania

PROWADZENIE

Różnych form rehabilitacji:

Zajęć rehabilitacyjnych grupowych

  • rehabilitacja ruchowa
  • zajęcia integracji sensorycznej
  • zajęcia teatralno-muzyczno-taneczne
  • zajęcia wodne

Zajeć rehabilitacyjnych indywidualnych

 

ORGANIZOWANIE

  • Imprez  integracyjno - rozrywkowych (Balik, Zajączek, Dzień dziecka, Andrzejki, Mikołaj, Urodzinki)
  • Przeglądów artystycznych (Artystyczny Festiwal  Dzieci i Młodzieży "Nasz świat”)     
  • Igrzysk, Spartakiad  i zawodów sportowych
  • Wypoczynku  związanego z rehabilitacją (Letnie turnusy rehabilitacyjne )
  • Wycieczek
  • Zebrań, szkoleń i prelekcji