informacje bieżące

MIESIĄC CZERWIEC W STOWARZYSZENIU

 

1. WARSZTATY MUZYCZNE-TANECZO-TEATRALNE   

       W  KAŻDY PONIEDZIAŁEK  GODZ.15:15

       MIEJSCE: SZAMOTULSKI OŚRODEK KULTURY

 

2.  ZAJĘCIA NA BASENIE

      ŚRODA - GODZ. - 15:15

      PIĄTEK - GODZ. - 15:15

      MIEJSCE - SZAMOTULSKA KRYTA PŁYWALNIA 

 

3.  WYJAZD INTEGCYJNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA DO STRADUNIA

       DNIA 19 CZERWCA 2021 -SOBOTA

       WYJAZD GODZINA 9:00 - PARKINK TESCO SZAMOTUŁY

 

4. ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

     W RAMACH PROJEKTU: REHABILITACJA I INTEGRACJA SENSORYACNA DZIECI I MŁODZIEŻY

    NIEPEŁNOSPRAWNEJ

      ZGODNIE Z USTALENIAMI Z REHABILITANTAMI I TERAPEUTAMI WG LISTY USÓB 

      ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W W/W PROJEKCIE.

 

WALNE ZEBRANIE  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA  ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 10 CZERWCA 2021 ROKU,   GODZINA - 16:30 

MIEJSCE: CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY

PROSIMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW O OBECNOŚĆ

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH