informacje bieżące

MIESIĄC KWIECIEŃ W STOWARZYSZENIU

 

1. WARSZTATY MUZYCZNE-TANECZO-TEATRALNE  - ODWOŁANE

       W KAŻDY PONIEDZIAŁEK GODZ.15:15

       MIEJSCE: SZAMOTULSKI OŚRODEK KULTURY - SALA I PIĘTRO

 

2.  ZAJĘCIA NA BASENIE - ODWOŁANE

      ŚRODA - GODZ. - 15:15

      PIĄTEK - GODZ. - 15:15

      MIEJSCE - SZAMOTULSKA KRYTA PŁYWALNIA 

 

3.  ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

     W RAMACH PROJEKTU: REHABILITACJA I INTEGRACJA SENSORYACNA DZIECI I MŁODZIEŻY

    NIEPEŁNOSPRAWNEJ

      ZGODNIE Z USTALENIAMI Z REHABILITANTAMI I TERAPEUTAMI WG LISTY USÓB 

      ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W W/W PROJEKCIE.

 

ZEBRANIE  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA  W  MIESIĄCU KWIETNIU W TERMINIE USTALONYM, Z UWAGI NA PANUJACĄ EPIDEMIĘ-O D W O Ł A N E 

O TERMINIE ZEBRANIA POWIADOMIMY

 

ZARZĄD

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH