informacje bieżące

MIESIĄC LISTOPAD W STOWARZYSZENIU

 

1. WARSZTATY MUZYCZNE-TANECZO-TEATRALNE   

       W  KAŻDY CZWARTEK  GODZ.15:00

       MIEJSCE: SZAMOTULSKI OŚRODEK KULTURY

 

2.  ANDRZEJKI I URODZINKI

      CZWARTEK -  25 .11.2021,

      ROZPOCZECIE  - GODZ. - 16:30

      MIEJSCE - CENTRUM INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY

 

3.  ZAJĘCIA NA BASENIE

      PONIEDZIAŁEK , ŚRODA - GODZ. - 15:10

      MIEJSCE - SZAMOTULSKA KRYTA PŁYWALNIA 

 

4. ZAJĘCIA REHABILITACYJNE ( FIZJOTERAPIA, TERAPIA SENSORYCZNA I TLENOWA)

      ZGODNIE Z USTALENIAMI Z REHABILITANTAMI I TERAPEUTAMI WG LISTY USÓB 

      ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA .

 

ZEBRANIE  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA  ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 4 LISTOPADA 2021 ROKU,   GODZINA - 16:30 

MIEJSCE: CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH