REHABILITACJA I INTEGRACJA SENORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

REHABILITACJA I INTEGRACJA SENORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 

 

 

 

OD 1 CZERWCA - 31 GRUDNIA 2019  STOWARZYSZENIE REALIZUJE PROJEKT: REHABILITACJA I INTEGRACJA SENSORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Ideą projektu jest udział osób niepełnosprawnych w zajęciach usprawniających- fizjoterapii oraz w zajęciach  integracji sensorycznej jak również wsparcie rodzin/opiekunów tych osób.

Zajęcia usprawniające oraz codzienna  praca rodziców ze swoimi dziećmi jest podstawową formą wspomagającą rozwój swoich pociech. Jednak  będzie ona właściwa tylko wówczas, gdy prowadzona będzie systematycznie oraz będzie pod nadzorem właściwych osób – rehabilitantów i terapeutów.

Na całokształt proponowanego przedsięwzięcia złożą się trzy formy, które skierowane są bezpośrednio do beneficjentów zadania – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pośrednio do ich rodzin/ opiekunów:

  1. Rehabilitacja- zajęcia usprawniające/fizjoterapia
  2. Terapia  integracji sensorycznej
  3. Wzajemne wsparcie

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO