ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

 

 

Z E B R A N I E   C Z Ł O N K Ó W

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH

ODBĘDZIE  SIĘ

DNIA 13 STYCZNIA  2022  ROKU  O GODZINIE 16:30

W BUDYNKI CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

PROSIMY WSZYSTKICH O OBECNOŚĆ

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA