ZEBRANIE W MIESIĄCU GRUDNIU

ZEBRANIE W MIESIĄCU GRUDNIU

 

 

 

Z E B R A N I E   C Z Ł O N K Ó W

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH

ODBĘDZIE  SIĘ

DNIA 10 GRUDNIA 2020  ROKU  W GODZINACH OD 15:00 -17:00  - INDYWIDUALNIE MAX 5 OSÓB

W BUDYNKI CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

 

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ ZEBRANIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ROTACYJNIE- INDYWIDUALNIE MAX 5 OSÓB W BUDYNKU CENTRUM SZAMOTUŁY. W WYZNACZONYCH GODZINACH PREZES STOWARZYSZENA PRZYBYŁYM CZŁONKOM BĘDZIE PRZEKAZYWAŁA WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACJI. W DNIU TYM RODZICE DLA SWOICH DZIECI OTRZYMAJĄ ŚWIATECZNĄ PACZKĘ. JEDNAK WARUNKIEM JEJ OTRZYMANIA BĘDZIE DOSTARCZENIE KARTKI ŚWIĄTECZNEJ WYKONANEJ PRZEZ DZIECI W RAMACH PROJEKTU: "CZAR TRADYCJI - ŚWIATECZNY CZAS"

 

 

ZARZĄD

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI

SZAMOTUŁY