ZEBRANIE W MIESIACU PAŹDZIERNIKU

ZEBRANIE W MIESIACU PAŹDZIERNIKU

 

 

 

Z E B R A N I E   C Z Ł O N K Ó W

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH

ODBĘDZIE  SIĘ

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020  ROKU  O  GODZ. 16,30

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

 

PROSIMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW O OBECNOŚĆ

 

 

ZARZĄD

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI

SZAMOTUŁY