WSPARCIE FINANSOWE

WSPARCIE FINANSOWE

 

 

 

KONKURS ROZTRZYGNIĘTY

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach  otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 25 ust. 1 ustawy zdnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na realizację programu w obszarze:wsparcia osób niepełnosprawnych.

Cieszymy sie bardzo , że projekt złozony przez naszą organizacje zyskał uznanie i tym samym otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego wsparcie finansowe na realizacje zadania: REHABILITACJA I INTEGRACJA SENSORYCZNA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ