ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

 

 

Z E B R A N I E   C Z Ł O N K Ó W

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH

ODBĘDZIE  SIĘ

DNIA  3 PAŹDZIERNIKA 2019  ROKU  O  GODZ. 16,30

MIEJSCE:

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

Z UWAGI NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW 

OBECNOŚĆ  WSZYSTKICH CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA

NIEOBECNOŚĆ MOŻE SPOWODOWAĆ SKREŚLENIE PODOPIECZNEGO Z ZADAŃ ODYWAJĄCYCH SIĘ W STOWARZYSZENIU ( REHABILITACJE I INNE ) Z UWAGI NA BRAK KONTAKTU I ZAINTERESOWANIA CZŁONKA STOWARZYSZENIA -RODZICA.

 

ZARZĄD

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH