XIV ARTYSTYCZNY FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY

XIV ARTYSTYCZNY FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY

XIV Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “NASZ ŚWIAT“ odbył się dnia 6 czerwca 2019  roku w hali NAŁĘĆŻ  Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach w godzinach od  9:00 – 15:00. Rozpoczęcie  Festiwalu  nastąpiło o godzinie 9:00  powitaniem   wszystkich  uczestników zaproszonych  gości, wolontariuszy, rodziców-opiekunów i wszystkich obecnych. Podziękowano darczyńcom oraz sponsorom, dzięki którym  Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “NASZ ŚWIAT“   mógł się odbyć .

Po powitaniu i podziękowaniu  nastąpiło oficjalne otwarcie XIV  Artystycznego Festiwalu Dzieci i Młodzieży “NASZ ŚWIAT” przez Starostę szamotulskiego Beatę Hanyżak oraz organizatorów Festiwalu .

Następnie  każdy zespół ,grupa, uczestnik, uczestnicy prezentował swoje uzdolnienia w zgłoszonym programie artystycznym ( teatr , piosenka , taniec , pantomima  )

UCZESTNICY:

1.    Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych PRZYJACIEL Oborniki

2.    Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Międzychód

3.    Stowarzyszenie  Na Tak Zespół „SŁONECZNIKI” Poznań

4.    Stowarzyszenie  Na Tak  GALIMATIAS  Poznań

6.    Stowarzyszenie „ DUSZEK” Duszniki

7.    Warsztaty Terapii Zajęciowej Wronki

8.    Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły

9.    Warsztaty Terapii Zajęciowej Duszniki

10.  Centrum Wspierania Integracja I Rehabilitacja Szamotuły

11.  Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś

12.  SDŚ JAWOR PNIEWY

13.  Stowarzyszenie Szamotuły

14.  Zespół Szkół specjalnych 112 Poznań

15.  Zespół Szkół  Specjalnych  Im. Jana Brzechwy w Szamotułach

Razem - wszystkich uczestników biorących udział w festiwalu było 160 osób 

Po zakończeniu swojego występu każdy  uczestnik – grupa  otrzymał pamiątkową statuetkę ORAZ nagrodę rzeczową.

W trakcie  trwania Festiwalu dostępna była kawiarenka słodkości, w której można  było  z degustować, placki, napić  się  herbaty, kawy  i  zimnych  napoi.

Przez  cały  czas  trwania  festiwalu byli  obecni  wolontariusze , którzy pomagali dzieciom i organizatorom w sprawnym przebiegu festiwalu .

Po zakończeniu festiwalu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami, wolontariusze oraz zaproszeni goście  udali się na posiłek regeneracyjny. 

Festiwal dopingowała licznie zebrana publiczność wśród, których były władze naszego powiatu oraz burmistrzowie, wójtowie lub  ich przedstawiciel miast i gmin powiatu szamotulskiego. Przybyli również kierownicy instytucji powiatowych i samorządowych.

 

Festiwal   mógł się odbyć dzięki życzliwości , wsparciu finansowemu i  pomocy takich instytucji i osób jak :

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 2. Starostwo Powiatowe w  Szamotułach
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
 4. Urząd Miasta i Gminy  Szamotuły
 5. Urząd Miasta i Gminy  Ostrorog
 6. Urząd Miasta i Gminy we Wronki
 7. Urząd Miasta i Gminy Pniewy
 8. Urząd Gminy  Duszniki
 9. Urząd Gminy  Kaźmierz
 10. Urząd Gminy Obrzycko
 11. Wolontariusze szkolnego koła CARITAS przy Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach
 12. Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom  Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach.
 13. Członkom Stowarzyszenia Społecznego  Na Rzecz  Dzieci I  Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
 14. oraz darczyńcom indywidualnym
 
 
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i  Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach
Zespól Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach
 
 

zdjęcia z festiwalu dostępne są na naszym facebooku

FOT.MAGDA PRĘTKA "DZIEŃ SZAMOTULSKI"/SZAMOTULY.NASZEMIASTO.PL