ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

 

Z E B R A N I E   C Z Ł O N K Ó W

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH

ODBĘDZIE  SIĘ

DNIA  6 WRZEŚNIA 2018  ROKU  O  GODZ. 16,30

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

 

Z UWAGI NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW 

OBECNOŚĆ  WSZYSTKICH CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA

 

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA