UWAGA-REKRUTACJA DO PROJEKTU

UWAGA-REKRUTACJA DO PROJEKTU
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                            U W A G A !!!
PODCZAS ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W MIESIĄCU MAJU ODBĘDZIE SIĘ               
                          R E K R U T A C J A     U C Z E S T N I K Ó W
                                                                 DO PROJEKTU:
REHABILITACJA - INTEGRACJA SENSORYCZNA - DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2022 r Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66) na realizację programów w dwóch obszarach:
1) wsparcie rodziny;
2) wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
TYLKO OSOBY ZGŁOSZONE PODCZAS ZEBRANIA WEZMĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE GDY UZYSKA POZYTYWNĄ OPINIE KOMISJI WUW
ZARZĄD STOWARZYSZENIA