REALIZUJEMY PROJEKT

REALIZUJEMY PROJEKT

 

 

 

Projekt: AKTYWIZACJA I INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - Rehabilitacja, ruch, zabawa to super sprawa - realizowany będzie w dwóch modułach:

MODUŁ I - REHABILITACJA GRUPOWA - uczestnicy uczestniczą w warsztatach tetralnych

MODUŁ II - ZADANIA INTEGRACYJNO - KULTURALNO – ROZRYWKOWE - uczestnicy korzystają z takich zajęć i form integracji ,kultury i rozrywki jak: Urodzinki, Zajączek, Dzień Dziecka, Wycieczki, Andrzejki....

Ideą realizowanego zadania jest udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych formach zadań aktywizacyjnych, integracyjnych, kulturalnych i rehabilitacyjnych.  Poprzez dostęp i udział w inicjatywach wspomagających rozwój osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania w pełni ze swojego potencjału oraz na podobnych warunkach, co osoba pełnosprawna realizowania swoich potrzeb. Realizacja zadania przyczyni się do częściowego zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do integracji i aktywizacji .Projekt realizujemy od 1 lutego 2022 do 15 grudnia 2022 roku.

Sfinasowany jest ze środków

- publicznych w ramach składanych ofert:

1. Starostwa Powiatowego w Szamotulach

2. Gminy Szamotuły, Obrzycka

- Środki własne - zbiórka publiczna

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY