REALIZUJEMY PROJEKT

REALIZUJEMY PROJEKT

 

 

 

 

 

Ideą projektu: „REHABILITACJA I INTEGRACJA SENSORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ", jest udział osób niepełnosprawnych w zajęciach usprawniających- fizjoterapii, w zajęciach integracji sensorycznej / terapii w sali doświadczania. Proponowane zadanie jest ofertą dla osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji.  Na całokształt proponowanego przedsięwzięcia złożą się dwie formy, które skierowane zostaną bezpośrednio do beneficjentów zadania – osób niepełnosprawnych 1. Fizjoterapia /zajęcia usprawniające 2. Terapia integracji sensorycznej/

Projekt realizujemy od 1 lutego do 31 mja 2022

Sfinasowany jest ze środków

- publicznych w ramach składanych ofert:

1. Starostwa Powiatowego w Szamotulach

2. Gminy Szamotuły

- Darowizn:

3. Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu

- Środki własne - zbiórka publiczna

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY