22 zbiórka publiczna - ZAKOŃCZONA

22 zbiórka publiczna - ZAKOŃCZONA

22  ZBIÓRKA  PUBLICZNA

"WSPOMAGAMY  DZIECI  I  MŁODZIEŻ  NIEPEŁNOSPRAWNĄ ”

Z O S T A Ł A     Z A K O Ń C Z O N A

ZEZWOLENIE - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa nr  2021/1283/OR

                                            PATRONAT HONOROWY – Starosta Szamotulski Pani Beata Hanyżak

Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach dziękuje wszystkim osobom o wielkich sercach, które wsparły kolejna edycję  zbiórki publicznej.  To dzięki niej od 22 lat  pozyskujemy środki finansowe, które pomagają nam spełniać potrzeby, marzenia oraz  pragnienia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Jest nam niezmiernie milo poinformować, że w trakcie 22 zbiórki publicznej  „Wspomagamy dzieci i młodzież niepełnosprawną” zebraliśmy kwotę: 31 505 zł.

To nasz wspólny sukces, który osiągnęliśmy na przekór epidemii.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom !

Warto pomagać i warto dzielić się dobrem. A dobro przecież zawsze powraca !

 

Stowarzyszenie  Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski

Szamotuły