MIESIĄC STYCZEŃ 2022

MIESIĄC STYCZEŃ 2022

 

MIESIĄC STYCZEŃ 2022 W STOWARZYSZENIU

 

1. WARSZTATY MUZYCZNE-TANECZO-TEATRALNE   

       W  KAŻDY CZWARTEK  GODZ.15:00

   z wyjatkiem zajęć, które odbędą się w pierszy poniedziałek 3 stycznia 

  2022 o godz. 14:30

       MIEJSCE: SZAMOTULSKI OŚRODEK KULTURY

 

3.  ZAJĘCIA NA BASENIE - OD MIESIĄCA LUTEGO 2022

      PONIEDZIAŁEK , ŚRODA - GODZ. - 15:10

      MIEJSCE - SZAMOTULSKA KRYTA PŁYWALNIA 

 

4. ZAJĘCIA REHABILITACYJNE ( FIZJOTERAPIA, TERAPIA SENSORYCZNA I TLENOWA)

      ZGODNIE Z USTALENIAMI Z REHABILITANTAMI I TERAPEUTAMI WG LISTY USÓB 

      ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA .

 

ZEBRANIE  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA  ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 13 STYCZNIA 2022 ROKU,   GODZINA - 16:30 

MIEJSCE: CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH