PROJEKT ZKOŃCZONY

PROJEKT ZKOŃCZONY

 

W dniach od 11 października do 30 listopada 2021 r. realizowaliśmy projekt: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE - INTEGRACJA SENSORYCZNA - TERAPIA TLENOWA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA. Wszystkie zakładane cele zadania, zostały zrealizowane pomimo przeciwności jakie stwarzała nam epidemii koronawirusa COVID-19. Realizując zadanie przestrzegaliśmy wprowadzane zakazy, nakazy oraz zachowując wszelkie środki sanitarne. Mimo różnych przeciwności spowodowanych epidemią realizacja projektu przebiegała bezkolizyjnie ( nikt nie zachorował z uczestników, ani też nie przebywał na kwarantannie)

Zrealizowany projekt: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE - INTEGRACJA SENSORYCZNA - TERAPIA TLENOWA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA, umożliwił dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej podopiecznych Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach rehabilitację poprzez specjalistów-rehabilitantów.  Projekt obejmował cztery formy:

  1. Fizjoterapia/zajęcia usprawniające - W zajęciach uczestniczyło 27 osób niepełnosprawnych i każdy skorzystał z 12 rehabilitacji
  2. Integracja sensoryczna/ terapia w sali doświadczania świata- W zajęciach uczestniczyło 13 osób niepełnosprawnych i każdy skorzystał z 12 terapii.
  3. Terapia tlenowa-  W zajęciach uczestniczyło 15 osób niepełnosprawnych i każdy skorzystał z 6 terapii.
  4. Wzajemne wsparcie – skorzystali wszyscy członkowie Stowarzyszenia

Przedstawiony projekt( jeśli środki finansowe pozwolą)  będziemy starać się kontynuować w latach następnych, ponieważ jest bardzo potrzebny i oczekiwany przez podopiecznych Stowarzyszenia – dzieci i młodzież niepełnosprawną.

ZADANIE MOGLIŚMY ZREALIZOWAĆ DZIĘKI:

  1. DOFINANSOWANIU PROJEKTU ZE ŚRODKÓW PFRON BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
  2. WSPARCIU FINANSOWEMU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
  3. ŚRODKI WŁASNE STOWARZYSZENIA