ZEBRANIE W MIESIĄCU MAJU

ZEBRANIE W MIESIĄCU MAJU

Z E B R A N I E   C Z Ł O N K Ó W

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH

ODBĘDZIE  SIĘ

DNIA 6 MAJA 2021  ROKU  W GODZINACH OD 15:00 -17:00  - INDYWIDUALNIE MAX 5 OSÓB

W BUDYNKI CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA