WSPARCIE FINANSOWE

WSPARCIE FINANSOWE

 

 

ZOSTAŁ ROZTRZYGNIETY

otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

27 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 2638/2020 w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 90 ofert na realizację 6 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 45 projektów na łączną kwotę 3 450 000,00 zł. 

Cieszymy sie bardzo , że projekt złozony przez naszą organizacje zyskał uznanie i tym samym otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizacje zadania:

" REHABILITACJA I INTEGRACJA SENSORYCZNA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"